Heulweg 13, 2641 KP, Pijnacker 015-362 2200 info@hnpostenzonen.nl Klanten inlog //  Aanmeldformulier uitzendchauffeur Login

Als gevolg van de aanslagen op 11 september 2001 in Amerika is er door Amerikaanse en Europese overheden een programma opgestart om de veiligheid te verbeteren.

Inzicht krijgen in de beweging van goederen, wereldwijd, is daar een onderdeel van. Bedrijven die betrokken zijn bij (internationaal) vervoer van goederen, worden geacht hun “handel en wandel” inzichtelijk te maken, zodat hierop gecontroleerd kan worden. Hiervoor is de certificering AEO (Authorised Economic Operator) in het leven geroepen. Vrij vertaalt betekent dit “geaccepteerde speler in het (economisch) verkeer”. 

Extern belang
Als schakel in de keten van internationale goederenbewegingen, en dat zijn wij als expediteur en als vervoerder van zeecontainers, zien wij dat onze opdrachtgevers AEO gecertificeerd zijn. Certificering is dus een must naar bestaande opdrachtgevers en een pré voor potentiële opdrachtgevers.

Intern belang
Als expediteur is deze certificering onontbeerlijk. Douanevergunningen behouden zo hun geldigheid en met de AEO status is ook “verruimingen” van regelgeving mogelijk, die ook financieel aantrekkelijk kan zijn voor ons bedrijf.  Maar ook het omschrijven van onze werkwijzen en het vastleggen in onze administratie heeft een duidelijke toegevoegde waarde. Het geeft structuur en maakt onze werkwijze “toetsbaar”. 

Auditing
Jaarlijks toetsen wij dit kwaliteitssysteem. Alle procedures, werkinstructies en werkwijzen worden “ge-audit”.  Daarmee bevorderen wij bewustwording  van onze activiteiten zodat  indien nodig verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. 

AEO en HNP
De AEO certificering kijkt naar alle aspecten van ons bedrijf. Denk hierbij aan de financiën, administratie, personeelsbeleid, automatisering, veiligheid en techniek. Maar ook kijken wij naar onze leveranciers en opdrachtgevers. Door samenwerking hebben wij te maken met hun werkwijzen en procedures. Deze moeten passend zijn met de door ons gewenste kwaliteitsnorm.   

Gezamenlijke inspanning
AEO is niet een mooi rapport in een kast op kantoor. Het moet het streven zijn van iedereen in ons bedrijf om kwaliteit te leveren. Soms lijkt dit onbewust omdat handelingen ook vanzelfsprekend lijken. Vaak echter ook heel bewust, waarbij duidelijke instructies verandering/verbetering van werkwijzen aan de orde zijn. En meestal zijn deze inspanningen (ruim) voldoende om aan de kwaliteitsnorm te komen. Zijn ze dat niet, is het een voortdurende uitdaging om hierin een verbetering te bewerkstelligen.  Dus niet een stoffig gegeven, maar “een springlevend document!”  

  Jan Geert Francooijs

 

  

 

Actuele informatie

Aantal trucks ingezet per afdeling:

Vandaag rijden we met 134 trucks

Duurzaamheidsmeter

Procentuele besparing van CO2 uitstoot
per kilometer ten opzichte van 2018:

Werken bij H.N. Post en Zonen

Onze openstaande vacature(s):