Heulweg 13, 2641 KP, Pijnacker 015-362 2200 info@hnpostenzonen.nl Klanten inlog //  Aanmeldformulier uitzendchauffeur Login

De titel van dit item geeft de indruk van een carnavalesk, niet serieus onderwerp.  Niets is minder waar.  We leven langer, blijven over het algemeen langer vitaal en moeten, mede door wetgeving ook langer werken.

 Dit is voor alle werkende mensen in alle  sectoren het geval, maar zeker ook in het beroepsgoederenvervoer is dit een ontwikkeling, die de nodige vragen oproept. De fysieke belasting van chauffeurs is tweeslachtig. Enerzijds is er sprake van fysieke belasting bij beweging, anderzijds is er juist fysieke belasting door het niet in beweging zijn. Daarnaast is er ook sprake van stressfactoren die belastend zijn.  Ook de duur van belasting is langdurig. Immers, chauffeurs zijn vaak jong begonnen en met de opschuivende AOW grens mogen ze langer! 

Was dit in het verleden gewoon een constatering en werd er achteloos de schouders over opgehaald, is dit heden ten dage gelukkig een onderwerp geworden waar men over nadenkt. Allereerst zorgt wetgeving er voor dat alle betrokkenen hier mee aan de slag moeten. Denk hierbij onder andere aan rij- rusttijdenbesluit en arbo wetgeving, waarop uiteraard HNP vigerend beleid op heeft.   Arbowetgeving heeft invloed op hoe er gewerkt wordt. Dit krijgt vorm door duidelijke instructies, het verstrekken van PBM’s ( Persoonlijke Beschermings Middelen) maar bijvoorbeeld ook bij de aanschaf van voertuigen en materialen. 

De verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid is echter een zaak voor werkgever en werknemers samen. Wij ontkomen er niet aan om ook hier de term “bewustwording” te noemen. HNP vindt het belangrijk dat haar personeel ook in lengte van dagen werkzaamheden op een gezonde, plezierige manier kan uitvoeren. Samen met het personeel wordt er aan gewerkt dit handen en voeten te geven. Actief hiermee aan de slag dus!  

In aanvulling op reeds bestaande maatregelen is een onderzoek “duurzame inzetbaarheid” uitgevoerd in samenwerking met STL ( Sectorinstituut Transport en Logistiek). De deelnemend personeel heeft een persoonlijke terugkoppeling ontvangen die aangeeft waar men het goed doet en wat aandacht behoeft. Verder is dit onderzoek de basis om verder beleid te ontwikkelen.  In het besef dat gezondheid vanuit menselijk oogpunt ontzettend belangrijk is, maar ook bedrijfsmatig een toegevoegde waarde is, maakt dat er bij samen optrekken sprake is van een win-win situatie.   

De doelstelling is dat duurzame inzetbaarheid een onderwerp is en blijft in ons bedrijf, waar we met z’n allen de schouders onder zetten. En daar zullen we zakelijk en privé met z’n allen nog lang plezier aan beleven. 

 Jan Geert Francooijs

 

Actuele informatie

Aantal trucks ingezet per afdeling:

Vandaag rijden we met 121 trucks

Duurzaamheidsmeter

Procentuele besparing van CO2 uitstoot
per kilometer ten opzichte van 2018:

Werken bij H.N. Post en Zonen

Onze openstaande vacature(s):