Heulweg 13, 2641 KP, Pijnacker 015-362 2200 info@hnpostenzonen.nl Klanten inlog //  Aanmeldformulier uitzendchauffeur Login

Als transportbedrijf mag het duidelijk zijn dat de meeste “exposure” plaats vind op de weg en op locaties. Een vaak gebruikte slogan is dat ons wagenpark het visitekaartje is van het bedrijf.  Een knap wagenpark is belangrijk bij de beeldvorming over ons bedrijf. Hier wordt bewust beleid op gemaakt.

Een up-to-date wagenpark, in technisch goede staat, “goed in de lak”, waarbij er naar gestreefd wordt om aan te sluiten bij de meest recente ontwikkelingen op de kernwaarden van ons bedrijf, betrouwbaar,  flexibel en duurzaam.   
Dit gezegd hebbende zijn wij ook wel zo realistisch dat de praktijk weerbarstiger kan zijn. Je blijft te maken hebben met techniek en omstandigheden die effect hebben op het ideale plaatje.

Minstens, zo niet meer,  bepalend zijn uiteraard de mensen in ons bedrijf bij de beeldvorming.  Ook hier wordt veel aandacht aan besteed om door middel van beleid, om hen representatief te laten zijn. Voor de goede orde, het gaat hier niet om hoe ons personeel er persoonlijk uitziet. Het gaat hier om omgangsnormen, verzorgd zijn, kennis en kunde.  Dat personeelsbeleid geen eenvoudige opgave, wordt onder andere duidelijk naar voren in het besef dat de transportsector kampt met een enigszins negatief imago bij met name de jeugd. Inspanningen die dit onterecht negatieve beeld moeten veranderen, worden gelukkig ook sector breed aangegaan. Maar het zou een gemiste kans zijn, wanneer wij hier ook niet zouden schrijven : CHAUFFEUR ZIJN IS NOG ALTIJD EEN LEUK EN UITDAGEND BEROEP.

Naast aandacht voor “mens en machine” is ook de thuisbasis belangrijk. “Thuis” faciliteert het beleid wat gericht is op het materieel en personeel. Goede huisvesting, goed uitgeruste onderhoudsfaciliteiten, tank en was mogelijkheden, parkeer gelegenheid, bereikbaarheid, het is allemaal niet een doel op zich, maar moet er voor zorgen dat onze corebusiness, het (doen) vervoeren van goederen, zo rimpelloos mogelijk verloopt.  We hebben het hier over facilitair beleid , waarbij vooral heel veel praktische zaken geregeld worden. Mooi voorbeeld hiervan is de komende schouw. Ons terrein grenst aan diverse sloten en jaarlijks moeten deze uitgebaggerd worden. Het hebben van ons terrein is essentieel, dus het baggeren hoort erbij en wordt binnenkort weer geregeld. Ander voorbeeld is het opstellen van huis en veiligheidsregels, hier voorzieningen voor maken en ook zorgen dat deze na leefbaar zijn, zodat eigen personeel en bezoekers naar behoren hun werk kunnen uitvoeren.

Maar vanwaar nu die rare titel? Dit stukje schrijvend, worden de ramen van ons pand gelapt, keurig  met behulp van een hoogwerker. Niet toevallig en niet toevallig op die manier. Hoezo facilitaire zaken!  Een vriendelijke man, die glazenwasser. Hij heeft het weer verantwoord geregeld zodat wij een helder zicht houden op de wereld om ons heen!   

 Jan Geert Francooijs

Actuele informatie

Aantal trucks ingezet per afdeling:

Vandaag rijden we met 1 trucks

Duurzaamheidsmeter

Procentuele besparing van CO2 uitstoot
per kilometer ten opzichte van 2018:

Werken bij H.N. Post en Zonen

Onze openstaande vacature(s):