Heulweg 13, 2641 KP, Pijnacker 015-362 2200 info@hnpostenzonen.nl Klanten inlog //  Aanmeldformulier uitzendchauffeur Login

 Zoals u in een eerder stukje gelezen heeft is 2018 voor ons bedrijf een jaar van kwaliteit. Eén van de grootste onderdelen daarvan is veiligheid. Uiteraard altijd al een punt van aandacht, maar het kan nooit kwaad om daar wat extra aandacht aan te besteden. Daarnaast is veiligheid in steeds grotere mate een belangrijk thema bij onze klanten, win-win!

Om te beginnen hebben we dit jaar een nieuw welkom protocol opgesteld voor nieuwe en tijdelijke chauffeurs. Een dag voordat de chauffeur gaat beginnen krijgt hij of zij een mailtje met inloggegevens voor onze eigen app, een instructie voor het gebruik van de boordcomputer en een veiligheidsinstructie. Naast de algemene veiligheidsinstructie waarin met name het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en regelgeving rondom de mobiele telefoon in de auto staan heeft elke chauffeur in zijn app ook het onderdeel ‘handleidingen’. In dit onderdeel van de applicatie kunnen we allerlei handboeken, instructiefilmpjes en regelgevingen kwijt. Met veel verschillende locaties en regels is dit handig voor een chauffeur om ten alle tijden paraat te hebben.

Veiligheid is jaarlijks een thema in het afdelingsoverleg waar we, per afdeling apart, de specifieke veiligheidsregels doorspreken. Daarnaast houden we zo’n drie keer per vijf jaar, in samenwerking met een rijschool, een ‘chauffeursdag’ voor al onze chauffeurs. Deze cursusdag telt mee voor de opleidingsuren van de chauffeur, en wij als bedrijf kunnen hier een thema voor aanleveren. Het zal u niet verbazen dat het thema van de chauffeursdagen (gehouden afgelopen januari) veiligheid was. Naast presentaties van onszelf en de rijschool bood dit ook de mogelijkheid voor enkele van onze klanten om een presentatie over de veiligheid specifiek voor hun werk of locatie(‘s) te geven. Een leuke en belangrijke toevoeging.

Naast deze structurele aandacht voor veiligheid blijven we constant in overleg met onze chauffeurs en klanten hoe het beter kan. Denk hierbij aan het zekeren van ladingen, maar ook juist hoe we zo veilig mogelijk kunnen lossen. Onlangs zijn er bij een klant ladders aangeschaft voor werk waarbij de chauffeur op de auto moet zijn, een andere klant vraagt een dagelijkse voertuigcheck die digitaal geregistreerd wordt.

Voorkomen is beter dan genezen, en voorkomen kunnen we samen.

    Henk Jan Post 

Actuele informatie

Aantal trucks ingezet per afdeling:

Vandaag rijden we met 134 trucks

Duurzaamheidsmeter

Procentuele besparing van CO2 uitstoot
per kilometer ten opzichte van 2018:

Werken bij H.N. Post en Zonen

Onze openstaande vacature(s):