Heulweg 13, 2641 KP, Pijnacker 015-362 2200 info@hnpostenzonen.nl Klanten inlog //  Aanmeldformulier uitzendchauffeur Login

CO2 en de wereld

Je kunt geen krant, tijdschrift openslaan, geen radio of TV programma kijken zonder dat je tegenwoordig iets leest, hoort of ziet over het onderwerp "duurzaamheid".  Het komt er op neer dat we een prachtige planeet hebben en dat we daar zuinig op moeten zijn, zodat ook op de lange duur onze aarde leefbaar blijft.

En dat is geen vanzelfsprekendheid. Mede door ons handelen vervuilen wij onze aarde, waardoor onder andere het klimaat beïnvloed wordt. Hierbij komt altijd "het broeikaseffect" aan de orde, waarbij de opwarming van de aarde in relatie wordt gebracht met de uitstoot van CO2.  Eenvoudig gezegd komt dit doordat CO2 warmte absorbeert (opslaat) en dus de uitstraling van warmte naar de ruimte verminderd. Dat een (sterke)toename van uitstoot van CO2 NIET goed is voor de toekomst van onze aarde mag duidelijk zijn. Dus moet hieraan iets gedaan worden, een gedachte die leeft bij overheden en grote bepalende bedrijven, maar ook bij kleine ondernemers en particulieren. Een breed draagvlak dus.

CO2 en transport
In de samenleving is er een groei van de vraag naar transport. En daarmee stijgt helaas ook de uitstoot van CO2. Waar praten we over?  Bij het verbruiken van 1 liter dieselolie ontstaat 2,6 kg CO2, een geur en kleurloos gas (1 koolstofatoom wordt gebonden aan 2 zuurstofatomen). Wij kunnen elke dag zien hoeveel vrachtverkeer er is. Dit vrachtverkeer is in totaal jaarlijks goed voor 7 megaton (miljoen ton)CO2, wat 3,5 % is van de totale uitstoot in Nederland (p/j) Een enorme hoeveelheid, waarover afspraken zijn gemaakt om tot reductie te komen. De doelstelling van de overheid is:  30% reductie van CO2 in 2020.
Het aantal ideeën, initiatieven, projecten, instrumenten en vindingen zijn inmiddels ook enorm. Ze zijn te verdelen op basis van hun werkzaamheid op korte of lange termijn.  Een andere duidelijke verdeling is om de alle mogelijkheden te verdelen naar gedragsbeïnvloeding en (voertuig)techniek. 

Gedragsbeïnvloeding   
Het sleutelwoord hierbij is dat IEDEREEN in het transport zich BEWUST wordt van de noodzaak om tot het terugdringen van CO2 uitstoot te komen. En als men zich bewust is, zal men hier naar willen HANDELEN. Dus in alle geledingen moet men bij beslissingen nadenken over de gevolgen ten aanzien van CO2 uitstoot. Dat daarbij het terugdringen van het verbruik van diesel direct resultaat oplevert mag duidelijk zijn.  

Voertuigtechniek
Om voertuigen zuiniger te laten rijden zijn er vele mogelijkheden. Op het gebied van motoren, op het gebied van vorm maar ook op het gebied van het registreren van gegevens. Geavanceerde (elektronische) technieken kunnen een bijdrage leveren om CO2 uitstoot te verminderen. We praten dan over het materiaal. Niet los daarvan is onderzoek naar en ontwikkeling van brandstoffen belangrijk. 

CO2 en H.N. Post en Zonen
Ook H.N.Post en Zonen heeft deel aan CO2 uitstoot, daar ontkomen wij niet aan met een verbruik van ca. 2,5 miljoen liter diesel. Dus ook voor ons bedrijf is er een "schone taak" weggelegd om tot reductie van CO2 te komen. Gedragsbeïnvloeding, of zoals gezegd het bewust worden van de noodzaak en hier naar willen handelen (zuiniger rijden) is ook in ons bedrijf een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Onderzoek naar technische mogelijkheden hoort daar uiteraard ook bij.

WAAR of NIET WAAR ? 
Het ligt in onze volksaard altijd te twijfelen aan de juistheid van de stelling, om dan vervolgens dit direct als goede reden te zien om niet mee te doen aan "het spelletje".
"Het zal allemaal wel niet zo'n vaart lopen!", "Nee, dat geldt niet voor ons!" of "Wat heb ik met die flauwekul te maken?" zijn voorspelbare reacties.
Maar voor het onderwerp "CO2 uitstoot" gaat die vlieger niet op! Er kan gediscussieerd worden over de "gevolgen van", maar NIET over de feiten.
De uitstoot stijgt, transport heeft hier zijn deel in, overheden en opdrachtgevers leggen reductie eisen op tafel. De transportsector, dus ook H.N. Post en Zonen en dus ook iedereen die hierbij betrokken is zal "duurzaam transport" moeten/willen denken. Met elkaar, voor elkaar!       

Actuele informatie

Aantal trucks ingezet per afdeling:

Vandaag rijden we met 121 trucks

Duurzaamheidsmeter

Procentuele besparing van CO2 uitstoot
per kilometer ten opzichte van 2018:

Werken bij H.N. Post en Zonen

Onze openstaande vacature(s):