Heulweg 13, 2641 KP, Pijnacker 015-362 2200 info@hnpostenzonen.nl Klanten inlog //  Aanmeldformulier uitzendchauffeur Login

Kwaliteit en ICT

H.N. Post en Zonen heeft kwaliteitscriteria bepaald voor de activiteiten en processen binnen haar bedrijf. Naast wettelijke criteria zijn er ook criteria die specifiek zijn voor H.N. Post en Zonen. De inrichting van de bedrijfsgebouwen van H.N. Post en Zonen is volgens de laatste wettelijke eisen uitgevoerd, maar zijn er ook extra voorzieningen getroffen die het welzijn en veiligheid van werknemers waarborgt. Ook wordt geïnvesteerd in milieuvriendelijke oplossingen, zoals de realisatie van een KWO-installatie in de 2009 nieuwgebouwde perronloods.

Ten aanzien van de aanschaf van voertuigen en ander materieel worden bewuste keuzes gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met milieu en de werkomstandigheden en veiligheid van werknemers en andere deelnemers in het verkeer. Aangezien de kwaliteit van personeel voor een groot deel de kwaliteit van de geleverde diensten bepaald, wordt gezocht naar kwalitatief goede mensen, die gemotiveerd vorm willen geven aan ons bedrijf. Met een eerlijk en sociaal personeelsbeleid wordt hier een uitnodigend klimaat voor gecreëerd. 

H.N. Post en Zonen is zich eveneens bewust van de toegevoegde waarde van ICT. Het beschikken over de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats is voor de efficiency van transport, op- en overslag en expeditieactiviteiten van essentieel belang. De planning van het transport is dan ook realtime op de hoogte van de positie en status van ieder voertuig. De planningsinformatie is daardoor ook snel beschikbaar voor de afzender. Door alle procesgegevens, van het uitvoeren van de activiteit tot de betaling van de factuur, in één database op te slaan is alle relevante informatie gemakkelijk te beheersen, combineren en te rapporteren. Hierdoor kan een kwalitatief hoogstaande dienst worden verzorgd. Uniek hierbij is dat H.N. Post en Zonen voor beheer én ontwikkeling van ICT zelf de kennis in huis heeft, zodat aanpassingen snel gerealiseerd kunnen worden.

Actuele informatie

Aantal trucks ingezet per afdeling:

Vandaag rijden we met 121 trucks

Duurzaamheidsmeter

Procentuele besparing van CO2 uitstoot
per kilometer ten opzichte van 2018:

Werken bij H.N. Post en Zonen

Onze openstaande vacature(s):